אודות המשפט הפלילי והענישה הפלילית

משפט

אודות המשפט הפלילי והענישה הפלילית

ענישה במשפט הפלילי

 

הדעות לגבי המשמעות של ענישה במשפט הפלילי מגוונות למדי. מצד אחד, יש הטוענים כי מטרתה של הענישה הינה בעיקרה הרתעתית. כלומר, על מי שנמצא חייב בדין מוטל עונש לא רק בשל מעשיו שלו. העונש מוטל על מנת להרתיע אחרים, פן ילכו בדרכיו. דעה אחרת רואה בענישה הזדמנות לתיקון הדרך. העבריין לומד מתוך העונש על חומרת המעשים ובהליך המשולב עם שיקום ניתן גם להעניש וגם להוציא לדרך חדשה.

עבור מי שעומד בפני אישום פלילי, דברים אלה שברומו של עולם נדחקים בתחילה לקרן זווית. בשלב הראשון, מה שחשוב הוא הייצוג המשפטי. כלומר, עניין הרבה יותר בוער הוא את מי שוכרים בתוך עורך דין פלילי בתל אביב, מי יגן בפני כתב האישום.

סוגי ענישה במשפט הפלילי

 

כאשר בית המפשט דן במכלול הנסיבות לביצוע עבירה, יש ברשותו מגוון כלים לצרכי ענישה. כמובן, יש משמעות לדרך שבא מיוצג הנאשם על ידי העו"ד. יש משמעות להצגת הנסיבות, היותו של הנאשם טיפוס נורמטיבי בדרך כלל או לא נורמטיבי. נבדק לעיתים גם מהו הסיכון לציבור מאת הנאשם. כמובן, בודקים האם יש די ראיות לצורך הרשעה וכן מגוון דברים נוספים. ומהם סוגי הענישה שאותם יוכל בית המשפט להטיל?

  • שירות לתועלת הציבור – ענישה מסוג זה, עד כמה שזה עשוי להישמע מפתיע, איננה זהה לעבודות שירות. שירות לתועלת הציבור ניתן להטיל בנסיבות מסוימות גם על מי שלא הוטל עליו עונש מאסר. ניתן לראות בעונש זה יותר סוג של התנדבות, הגם שזה לא עניין רצוני כי אם כפוי.
  • עבודות שירות – כפי שמסביר עורך דין פלילי בתל אביב, למרות הדמיון לשירות לתועלת הציבור, יש שוני לא מבוטל. עבודות שירות יטיל בית המשפט בתור חלופה על נאשם שנמצא אשם ואשר הוטל עליו עונש מאסר בפועל. בהתאם לאופי העבירה ואם משך המאסר יחסית קצר, ניתן להמיר אותו בעבודות שירות.
  • מאסר על תנאי – זוהי דוגמא לענישה שהיא שיקומית ומקלה. במידה והוחלט על הרשעה, אפשרי במקרים מסוימים לוותר על מאסר ולהטיל מאסר על תנאי. המשמעות, במשך תקופה שנקבעה, יוטל מאסר בפועל אם המורשע יבצע שנית את העבירה.
  • מאסר בפועל – במידה וקיימת הרשעה והוטל מאסר בפועל, מחליט בית המפשט מה יהיה משך המאסר. למרות שיקול הדעת של השופט, ישנן עבירות שבהן מוגדרת תקופה מינימלית או מקסימלית לפי סוג העבירה.
Facebook
Twitter
LinkedIn
דילוג לתוכן