מדוע חשוב לכתוב צוואה ולתכנן ירושה?

צוואות

מדוע חשוב לכתוב צוואה ולתכנן ירושה?

צוואה הינה מסמך הנושא הנחיות מפורטות באשר לחלוקת והעברת עיזבון המנוח בהתאם לרצונותיו, אותן יכול המוריש לשנות ללא הגבלה. מאידך, בהיעדר צוואה מסדיר חוק הירושות את חלוקת העיזבון על פי כללים קבועים. במקרים רבים כללים אלו אינם תואמים לרצונותיו של הנפטר ולצרכי שאריו, ועלולים להוביל לעימותים ולסכסוכים קשים. לכן, חשוב לכתוב צוואה המתייחסת באופן ברור למגוון נושאים, כדוגמת חלוקת רכוש לבני משפחה ומקורבים, שימושים ייחודיים בעיזבון, אופני אחזקה וניהול, רכוש שאינו ידוע לאחרים, בן הזוג הנותר, ואפילו אפוטרופסות על ילדים קטינים.

קביעת אופן חלוקת רכוש

כתיבת צוואה מאפשרת למוריש לחלק את רכושו בין מקרוביו באופן שונה מזה הקבוע בחוק הירושות, גם אם אינם קרובי משפחה. זאת תוך אפשרות לקבוע מי יימנה או לא יימנה על היורשים, גם אם על פי החוק הוא זכאי לחלק מהעיזבון, ובהתייחסות ספציפית ופרטנית לכול יורש ולמהות ירושתו. כך ניתן לחלק את העיזבון באופן שימנע עימותים, יותאם לאופיים וצרכיהם של היורשים, ובמקרים של עסק או רכוש בעל ערך סנטימנטאלי יובטח כי יועברו לידיים המתאימות להחזקה וניהול.

צוואה עבור בן הזוג הנותר

צוואה הינה אמצעי חשוב להסדרת עיזבונות ביו בני זוג, בעיקר במקרים של ידועים בציבור או בני זוג נשואים החיים בנפרד. כמו כן, זוגות רבים עורכים צוואה הדדית המבטיחה את העברת הרכוש לבן הזוג הנותר במלואו, כשרק לאחר פטירתו יחולק העיזבון בין שאר בני המשפחה.

רכוש שאינו ידוע

לא אחת קורה שיש לאנשים רכוש נפרד שאינו ידוע לבן זוגם או למקורביהם מסיבות שונות, כדוגמת נכסים בחו"ל או תכשיטים והון בכספת. על ידי כתיבת צוואה המציינת את קיומו של רכוש זה ואת הזכאים לו, ניתן להבטיח את מציאת הרכוש לאחר פטירת המוריש.

חשיבות סוגיית המיסוי עבור ירושות

חשוב לדעת כי חלוקת עיזבונות בין שארים כרוכה בתשלום מיסים שונים, כמו מס רכוש או מס עיזבון. לכן, כתיבת צוואה עם איש מקצוע האמון על נושאי המיסוי, עשויה להפחית באופן ניכר משיעורי המס בהם יידרשו היורשים.

אפוטרופסות על ילדים קטינים

אלמנט מהותי נוסף בכתיבת צוואה מופיע במקרה של הורים לילדים קטינים, המבקשים לוודא שאם חלילה ימותו תועבר האפוטרופסות על ילדיהם לידי האדם המועדף עליהם. הצהרה זו אמנם אינה בגדר קביעה, אך היא מהווה נתון בעל משקל רב בעת קבלת החלטה על ידי בית המשפט בנושא.

המאמר נכתב על-ידי ארגון משפחה חדשה – http://www.newfamily.org.il

Facebook
Twitter
LinkedIn
דילוג לתוכן