נתפסת על נהיגה בשכרות עונשים והגבלות

נתפסת על נהיגה בשכרות עונשים והגבלות